BCC-9933-web.png

Olen kiinnostunut ihmisistä ja uskon, että coaching auttaa ihmisiä tulemaan paremmin tietoiseksi omista mahdollisuuksistaan ja vahvuuksistaan: Coaching lisää joustavuutta, parantaa näkyvyyttä tulevaisuuteen ja auttaa ihmisiä saavuttamaan asettamansa tavoitteet

Leena mahdollisti omien vahvuuksieni, ominaisuuksieni ja uratavoitteideni ymmärtämisen paremmin. Leenan monipuolinen kokemus ja taidot auttoivat ratkomaan haastavia ongelmia, ja yleisesti hän tuki siinä hyvin ja oli empaattinen. Siten suosittelisin vahvasti Leenaa coachiksi muillekin.
— Antti Hellgren, Project Manager, Nokia

Leena Ilomäki, omistaja & yrittäjä, Certified Business Coach Master, ACC, Nokia Certified Coach

Coaching sertifikaatteja vuosien varrella:
Certified Business Coach (ACSTH), Certified Business Coach Master (Nokia/Dublin), Associate Certified Coach (ACC), Nokia Certified Coach, International Coaching Federation ICF, Finland jäsen

Useita käyttäytymistieteellisiä tutkintoja (Oulun ja Helsingin yliopisto), laaja-alaisia opintoja (myös ulkomailla) kasvatuksen, opetuksen, koulutuksen, S2, markkinoinnin sekä strategisen henkilöstöjohtamisen (HR) ja henkilöstön kehittämisen (HRD) alueella

20 vuoden kokemus osaamisen ja muutoksen sekä projektien johtamisessa ICT alueella globaalilla markkinoilla sisältäen työskentelyä myös tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja myynnissä sekä konsultoinnissa

Kokenut tekijä kasvatuksen, oppimisen ja kehittymisen alueella, mistä osoituksena 16 vuoden palvelu julkisella sektorilla

Menestyksekästä coaching-palvelua vuodesta 2014 lähtien paikallisesti ja virtuaalisesti (suomen/englannin kieli)

Minulla on ollut Leenan kanssa sekä mentor että coach jaksot. Hän on aktiivinen kuuntelija. Leena pystyy sekä haastamaan että tukemaan ajatuksiani ja kokemuksiani, sillä hänellä on syvä tietämys työskentelystä jatkuvasti muuttuvassa suuressa organisaatiossa. Suosittelen Leenaa sekä mentorina että coachina.
— Kollega Nokialta