tim-graf-229428-unsplash.jpg

PROSESSI

Coaching on uutta luova prosessi, jossa valmentaja (coach) auttaa ihmistä tai ryhmiä ottamaan käyttöön voimavarojaan niin, että hän tai ryhmä saavuttaa tavoitteensa ja yltää omaan parhaimpaansa.

Active Coaching kasvun ja kehittymisen tukena auttaa toista itse oppimaan opettamisen sijaan.

Kyse on tavoitteellisesta oman potentiaalin tiedostamisesta ja hyödyntämisestä – ei oppimista yritykseen ja erehdykseen perustuen.

A short cartoon explains what happens in a coaching process.